Regler

§1 ADMINS

§1.1 Admins ord er altid lov. ⠀

§1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Owner eller Head-Admin. ⠀

§1.3 Mods er på ingen måde hævet over admins. ⠀

§1.4 I scenarier hvor T ikke må tale, må Admins gerne tale, så længe det er admin relateret. DER ER IKKE NOGET DER HEDDER MOD RELATERET.
 

§2 VOICE- OG CHAT REGLER

§2.1 Ingen MICSPAM eller CHATSPAM. ⠀

§2.2 Ingen soundboard/Voicechanger.

§2.3 Ingen ghost. ⠀

§2.4 Snak pænt. ⠀

§2.5 Vær altid respektfuldt. ⠀

§2.6 Alt snak, udover dansk og engelsk, er ikke tilladt. (CT skal snakke dansk). ⠀

§2.7 Det er ikke tilladt at dele personlige oplysninger. ⠀

§2.8 Det er tilladt at snakke som død, dog skal det ikke være til nogen form for gene for den igangværende runde. ⠀

§2.9 Det er ikke tilladt at bruge sin mikrofon unødvendigt meget. (Må ikke håndhæves af mods) 

 

§3 GENERELLE SPILLEREGLER

§3.1 Man skal bruge sin sunde fornuft og ikke tage alle regler alt for bogstaveligt, så det går hen og bliver unfair/irriterende for alle spillere. ⠀

§3.2 Ingen snyd. ⠀

§3.3 Ingen griefing/irritation. ⠀

§3.4 Ingen reklame. ⠀

§3.5 Udnyt ikke glitches/bugs. ⠀

§3.6 Dit navn skal være normalt og synligt.

 

§4 CT-REGLER

§4.1 Man skal have en velfungerende mikrofon som CT. ⠀

§4.2 Man må ikke være på CT med mute/community mute. ⠀

§4.3 Snak altid tydeligt. ⠀

§4.4 Warden styrer aktiviteterne. ⠀

§4.5 Alle skal have en fair chance for at være warden. ⠀

§4.6 Warden skal altid starte med at sige regler og åbnes celler før, er der freeday. ⠀

§4.7 CT må IKKE give T våben. ⠀

§4.8 CT må skyde T, hvis T er for tæt (knife afstand). ⠀

§4.9 CT spilles ikke for rank. ⠀

§4.10 Teamgames må ikke udnyttes til egen fordel. ⠀

§4.11 CT skal kun gentage en gang efter en T har ønsket det. ⠀

§4.12 Hvis aktiviteten warden ønsker T skal lave bryder mappets aktivitet, skal warden demonstrer aktiviteten.

§4.13 Man skal have ranken "Silver Elite Master" eller over for at spille CT. ᲼

§4.14 Med-Warden eksisterer ikke. Kun 1 warden ad gangen ᲼ 

[17:41]

§5 JAIL REGLER ⠀§5.0 Forholdene mellem CT og T er 1:3. Du må ikke joine unfair hold. Admins kan godkende alle forhold, hvis det vurderes at være passende! ⠀

§5.1 INGEN freekill. ⠀

§5.2 Man må ikke lave samme aktivitet gentagende runder i streg. ⠀

§5.3 Man må ikke tale over warden.

§5.4 Ingen teamkill. ⠀

§5.5 Ingen telecamp, hvis en T/CT gentagende gange hopper frem og tilbage igennem en portal, må de gerne skydes. ⠀

§5.6 CT må gerne lave aktiviteter med T, så længe en CT aktivt leder efter manglende T. ⠀

§5.7 Særregler er ikke tilladt.

§5.8 CT skal give mindst 3-4 sekunders reaktionstid til T. ⠀

§5.9 Når man som T har spurgt om overgivelse, og fået et "ja" er det ikke tilladt at lave rebel / tage våben med til de andre. ⠀

§5.10 Laves der 4 corner eller lign. må der max være deltagere svarende til 1 pr felt / seng / lign. ⠀

§5.11 Om regler er sagt eller ej, så vil en T der forsøger at stikke af tages som rebel. (Det er tilladt at lave sin celle aktivitet på arcade) ⠀

§5.12 Er der stilleleg mens en aktivitet startes, bliver stilleleg automatisk stoppet. ⠀

§5.13 Bomb Toss og lign. hvor en T udvælges til at sætte en standard for de resterende T'er er ikke tilladt. ᲼

 

§6 STANDARD REGLER

§6.0 Disse regler er kun gældende til T får anden commando uden for celle-området. ⠀

§6.1 Crouch ud foran trappen/rampen (man croucher altid bagefter). ⠀

§6.2 Våben droppes i cellerne. ⠀

§6.3 Nades kastes i celler. ⠀

§6.4 Ingen knife, skift knife eller emotes. ⠀

§6.5 Face trappen / rampen. ⠀

§6.6 Ingen hop. ⠀

§6.7 Fix stack og mellemrum. ⠀

§6.8 Ingen genveje, omveje eller forsinkelser på vejen ud foran trappen/rampen. ⠀

§6.9 No mercy (ingen nåde).

 

§7 WAR

§7.1 Ingen medic. ⠀

§7.2 T skal være i våbenrum indtil den givende tid er gået. ⠀

§7.3 CT skal altid åbne ALLE cellerne for T og åbne våbenrum. ⠀

§7.4 T skal gå aktivt efter at dræbe CT. ⠀

§7.5 Det er tilladt at lave !LR. ⠀

§7.6 Det er tilladt at ændre på war eks. Kun ak-47. ⠀

§7.7 Ensidigt glas/vand er ikke tilladt at skyde igennem. ⠀

§7.8 Laves der !LR er personen ude af war. ⠀

§7.9 CT må ikke campe våbenrum. ⠀

7.10 Hvis CT har taget skade pga. T før war er startet må de gerne tage medic. ⠀

§7.11 Såfremt intet andet er angivet, kommer T ud af våbenrum 9:45. ⠀

§7.12 Det er ikke tilladt at kaste nades og lign. før tid. (Såfrem Admins finder det nødvendigt, må de gerne smoke for udsyn) 

 

§8 GEMMELEG

§8.1 Ingen medic. ⠀

§8.2 CT er i medic inden gemmeleg starter. ⠀

§8.3 Det er tilladt at lave !LR. ⠀

§8.4 Ingen våben før 05:00, knife og nades må bruges 15 sekunder efter CT kommer ud af medic.. ⠀

§8.5 CT skal gå aktivt efter T. ⠀

§8.6 T må ikke give de andres lokation. ⠀

§8.7 Warden åbner våbenrum. ⠀

§8.8 Man SKAL kunne komme derhen og ud igen, hvor T gemmer sig. ⠀

§8.9 Laves der !LR er personen ude af gemmeleg. ⠀

§8.10 Det er ikke tilladt at bruge genstande, som giver speed, muligheden for at flyve og lign. ⠀

§8.11 Hvis T har taget skade pga. CT før gemmeleg er startet må de gerne tage medic. ⠀

§8.12 At skyde, hoppe eller anden form for visuel/lyd, som medfører en afsløring af teammates er ikke tilladt. 

 

§9 ZOMBIEWAR

§9.1 Ingen medic. ⠀

§9.2 Det er tilladt at lave !LR. ⠀

§9.3 T må ikke hoppe, crouche eller løbe. ⠀

§9.4 Våben og nades er tilladt efter 2:30, dog må CT først skyde T, når de gør en af tingene. ⠀

§9.5 Man skal kunne komme hen til CT (uden at miste liv). ⠀

§9.6 T må hoppe hvis de er fanget et sted. ⠀

§9.7 T skal gå aktivt efter CT. ⠀

§9.8 Laves der !LR er personen ude af zombiewar. ⠀

§9.9 Det er ikke tilladt at bruge genstande, som giver speed, muligheden for at flyve og lign. ⠀

§9.10 Skyder T, har CT fuld ret til at skyde T. ᲼

 

§10 FREEDAY

§10.1 første aktive runde efter mapskifte er altid freeday. ⠀

§10.2 CT må skyde T, hvis de prøver at knife CT. ⠀

§10.3 Ingen våben som T. ⠀

§10.4 CT skal altid prøve at stoppe dem der bryder reglerne. ⠀

§10.5 CT dominerer automatisk våbenrum.

§10.6 Du må ikke stå AFK i freeday. ⠀

§10.7 Når du som T er blandt de 2 sidste, kan du lave !LR. ⠀

§10.8 MAN MÅ IKKE BARE SPILDE TID (efter 3:00 SKAL der laves !LR). 

 

§11 LAST REQUEST

§11.1 I LR bestemmer T, hvordan LR reglerne skal foregå. ⠀

§11.2 T skal altid starte i LR. ⠀

§11.3 Snyd er ikke tilladt i LR. ⠀

§11.4 Det er ikke tilladt at lave pistolkast med bhop. ⠀

§11.5 Custom LR skal ikke tage for lang tid (MAKS 2 MINUTTER). ⠀

§11.6 CT kan ikke sige nej til custom !lr, dog må T heller ikke gå rebel efter at have sagt de laver custom lr. ⠀

§11.7 De sidste to T'er har altid lov til at lave LR, givet at aktiviteten er overstået. Teamgames skal stoppes så der er 2 til !lr. 

§12 TING KUN ADMINS MÅ

§12.1 Talent. ⠀

§12.2 Sidste mand hopper dør. ⠀

§12.3 Russisk roulette. ⠀

§12.4 Custom War med et givent antal HP. ⠀

§12.5 Eventdays.

TFrag Community